xText i18n Problem

450px-Xtext_logo Every software development team desires that their product gains world wide acceptance by users. In this manner, internationalization (you can understand why it has fancy abbreviation like i18n while typing this word) can be evaluated as critical aspect of the software development process. Couple of weeks ago, I had given xText project (oAW 4.3.1) a shot to make some M2T transformations. Like many of you (at least I think so) I usually examine introduction documents of any given project for the first try outs and xText was not an exception; [link]

I did very strictly passed the document over but I could not achieve even one single successful build. Consecutive attempts failed to change the result. I even tried (another vain attempt) oAW IDE distribution of the Eclipse against the possible configuration error. Let's take a look at generated error dump.

0  INFO WorkflowRunner   - --------------------------------------------------------------------------------------
15  INFO WorkflowRunner   - openArchitectureWare 4.3.1, Build 20090107-2000PRD
15  INFO WorkflowRunner   - (c) 2005-2008 openarchitectureware.org and contributors
15  INFO WorkflowRunner   - --------------------------------------------------------------------------------------
15  INFO WorkflowRunner   - running workflow: generate.oaw
15  INFO WorkflowRunner   - 
593 ERROR WorkflowRunner   - No getter or adder method for property 'invoke' in clazz 'org.openarchitectureware.xtend.XtendComponent' found. [invoke='org::openarchitectureware::xtext::XtextExtensions::fixTypes(xtextFile)' in org/openarchitectureware/xtext/parser/Parser.oaw:13] 
593 ERROR WorkflowRunner   - No getter or adder method for property 'invoke' in clazz 'org.openarchitectureware.xtend.XtendComponent' found. [invoke='org::openarchitectureware::xtext::XtextExtensions::complete(xtextFile)' in org/openarchitectureware/xtext/parser/Parser.oaw:24] 
593 ERROR WorkflowRunner   - No getter or adder method for property 'if' in clazz 'org.openarchitectureware.workflow.Workflow' found. Forgot to customize? [bean if in org/openarchitectureware/xtext/Backend.oaw:53] 
593 ERROR WorkflowRunner   - No getter or adder method for property 'inputSlot' in clazz 'org.openarchitectureware.emf.XmiWriter' found. [inputSlot='xtextFile' in org/openarchitectureware/xtext/Backend.oaw:86] 
593 ERROR WorkflowRunner   - No getter or adder method for property 'if' in clazz 'org.openarchitectureware.workflow.Workflow' found. Forgot to customize? [bean if in org/openarchitectureware/xtext/Backend.oaw:100] 
593 ERROR WorkflowRunner   - Workflow interrupted because of configuration errors.

If you're using Turkish as a regional setting of your OS, you always must be skeptic about the i18n problem. I can summarize problem as "At some cases, uppercase/lowercase conversion gives different result in Turkish and English Languages". If you're interested in, i18n Guy gives more detailed information about that and also as usual, wikipedia has something to say. I solved xText build problem by migrating my regional settings to English but I think this is fatal i18n bug for xText project and must be handled as soon as possible.

70 Years of Gaming Foresight

Recently I've stumbled upon "45 Vintage ‘Space Age’ Illustrations" post of Wellmedicated. Some of these creative works resemble popular gadgets of today but one of them is further than them:

 

pop_science  

1938 - Movies Train Big-Game Fishermen

iphone_fishing

2008 - iPhone Flick Fishing

Bilişim'08

tbd_logoTürkiye Bilişim Derneği, 19-21 Kasım 2008 tarihlerinde, "Yakınsama" sloganıyla Ankara Sheraton Kongre Merkezi‘nde Bilişim‘08 etkinliğini düzenleyecek. Bu yıl 25. kez düzenlenen etkinlikte ele alınacak bazı konu başlıkları şöyle: Afette Bilişim, E-Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri, e-oyun, Çevreci Bilişim, İletişim teknolojileri, 3G, Genişbant telsiz erişim sistemleri, IPTV, Akıllı Ev, Nesnelerin İnterneti, Mobil Numara Taşınabilirliği, İnternet Güvenliği, İnternet Yönetişimi, e-imza/e-noter, Ulusal Yazılım Endüstrisi ve Küresel Rekabet, Bilişim Stratejisi,  Matematiksel Bilgisayar Dili: Türkçe, Özürlüler ve Bilişim, Savunma Sanayi ve Bilişim, Spor ve Bilişim.

Paralel olarak 9 ayrı salonda yürütülecek etkinliğin Mimoza salonunda (20 Kasım Perşembe 14:20), benim de ufak bir sunumum olacak; “Ağ Merkezli Harp ve Yazılım Mimarilerinin Değerlendirilmesi”.

Ayrıntılı bilgi için; www.bilisim.org.tr

Large Hadron Collider Game

Large Hadron Collider (LHC) of CERN (European Organization for Nuclear Research) is very popular subject nowadays. Beyond the scientific value of the subject, it has vastly hazardous perception in public domain (The 5 Scientific Experiments Most Likely to End the World). We have to get general idea about a particle accelerator before commenting about the impact factor of the LHC experiment. Therefore, interactive science centre of CERN provides very educational game, LHC game:

 

LHC_game

Esinlenme?

Son günlerde TV'de sık sık karşılaştığım Gnctrkcll "Sen Hayal Et" reklam filminin müziğinde, Madness grubunun en popüler şarkılarından biri olan "Our House"un nakaratından esinlenildiğini düşünmeye başladım. Kararı siz verin;

SOA World 2008'in Ardından

soaworld Geçtiğimiz hafta (23-24 Haziran 2008), New York City Roosevelt Otel'de düzenlenen 13. SOA World 2008 Konferans ve Sergi organizasyonu DataDirect'in ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Aslına bakarsanız konferans hakkında söylenebilecek ilk şey, tek bir konferans olmaktan ziyade üç farklı konferansın (SOA World, Virtualization, Data Services World) birlikte yapılması. Belki programları iyi ayrılsaydı katılımcılar için faydalı olabilecek bu birliktelik, belirgin bir ayrımın yapılmaması nedeniyle zaman zaman karmaşa yarattı. Aklımda kalan (ve bence en iyi) sunumlar aşağıdaki gibi:

Açılış konuşmasını (SOA: Making the Leap) yapan Richard Mark Soley (CEO, OMG), dinleyicilerin esprilerine tepkisiz kalmasına sık sık tepki göstererek "ne yani bu da mı gol değil!" şeklinde serzenişlerde bulundu (Aslında sabah 07:30 için dinleyicilerin hali iyi bile sayılırdı). R.M. Soley, genel olarak SOA Birliği'nin misyon ve hedeflerini açıklayarak SOA'nın yaygınlığı hakkında bazı bilgiler verdi. Özellikle MDA'nın üstünde duran Soley, SOA uygulayan tüm şirketlerin MDA'yı da değerlendirmesi gerektiğini belirtip, güzel bir slogan ile konuşmasını bitirdi: "Değişmek üzere tasarlamıyorsanız, yok olmak üzere tasarlıyorsunuz demektir...".

"The art & science of SOA" başlıklı sunumunda Volvofinans CIO'su Johan Nordin, bir birileri ile çelişen kaygıların üzerinde durdu. J. Nordin, "pazara sunum süresi" ile "sağlamlık", "güvenlik" ile "iletişebilirlik" kavramları arasında sürekli bir çekişme olduğunu, geliştirim sürecinde bu kavramlar arası dengenin iyi kurulması gerektiğini belirtti. Nordin ayrıca, SOA dönüşümü yaşayacak bir kurum için yukarıdan-aşağıya/aşağıdan-yukarıya yaklaşımların zor olduğunu, saf yaklaşımlar yerine, her iki uçtan (yukarı-aşağı) birlikte başlayıp ortada bir yerlerde buluşma yaklaşımını tavsiye etti.

Numatica şirketinden Jacek Kruszelnicki, “Avoiding a SOA Fiasco” sunumunda, SOA’nın iş ve teknik yanlarını ayrı ayrı ele alarak olası geçiş aşaması başarısızlıklarından nasıl kaçınılabileceğine değindi. J. Kruszelnicki, SOA’nın sadece bir tutam WS’ler topluluğu ya da ESB olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. SOA’nın temel vaadinin; kurum içi ya da kurumlar arası servislerin yeniden kullanıldığı, süreçlerin birlikte yürütülebildiği bir çalışma şekli olduğu belirtti. Sunum boyunca iş ve teknik taraf açısından olası hataları ve bu hatalara karşı alınabilecek önemleri sıralayan Kruszelnicki, malesef süresini iyi kullanamadı. Programı aksatmamak adına konferans görevlilerinin uyarıları ile sunumun son kısmını yarım bırakmak zorunda kaldı.

“Facelift Your SOA with RIA” sunumunda Yakov Fain (CEO, Farata Systems), RIA yaklaşımının ne gibi temel dinamiklerden doğduğunu belirttikten sonra kendi şirketlerinde kullanıcı arayüzü için Adobe Flex, iş mantığı ve altı katmanlar için ise Java kullanımını tercih ettiklerini belirtti. Y. Fain, programlama dillerinin sadece bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini bu bağlamda hangi iş için hangi programlama dili en kullanışlı ise o noktada ilgili dilin tercih edilmesi gerektiğini (takım tutar gibi programlama dili tutmanın hata olduğunu) belirtti. Basit uygulamalar için Flex’in doğrudan WS’lere bağlanabileceği de sunum içerisinde vurgulanan noktalardandı. Konferans boyunca yaşanan teknik aksaklıklardan Y. Fain de payını aldı. Yansıtıcıdaki arazıdan dolayı sunumunu sadece sözlü olarak yapabilen (buna rağmen en başarılı sunumlardan birini yaptığına inanıyorum; demek ki yansıtıcı o kadar gerekli bir şey değilmiş...) Y. Fain, bu sorun nedeniyle sunumunu kısa tuttu.

SOA World 2008, bazı organizasyonel/teknik sıkıntıları olmasına rağmen SOA hakkındaki yönelimleri gözlemlemek açısından faydalı bir konferans olarak yerini bir sonraki konferansa bıraktı; SOA World 2009 Londra...

Macbook Air Parody of Lenovo

Thanks to Murat for pointing this ad to me. Also, you can read Steve's post about this video.